Powrót do osobistego składania wniosków o karty parkingowe.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 września 2023

W związku z tym, że nie zostały wydłużone przepisy obowiązujące ...

Uwaga!

Powrót do osobistego składania wniosków o karty parkingowe.

W związku z tym, że nie zostały wydłużone przepisy obowiązujące w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego

od dnia 29 września 2023r. wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać osobiście w siedzibie Zespołu

Postawa prawna: §2 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych