Jesteś tutaj: Start / Osoby niesłyszące

Osoby niesłyszące

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w Zespole, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

  • poczty elektronicznej zonr@pzon.rybnik.pl
  • komunikatora SKYPE (tekstowo lub audiowizualnie)
  • fax 32 42 37 202
  • strony internetowej spełniającej standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do Zespołu chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej zonr@pzon.rybnik.pl.