Informacje dla składających wnioski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

Nie uiszczaj opłaty za wydanie karty parkingowej zanim nie upewnisz się, że masz do niej prawo!

 

Uwaga!

Powrót do osobistego składania wniosków o karty parkingowe.

W związku z tym, że nie zostały wydłużone przepisy obowiązujące w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego

od dnia 29 września 2023r. wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać osobiście w siedzibie Zespołu

Postawa prawna: §2 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 733 440 133.

Druk wniosku o wydanie karty parkingowej do pobrania

Uwaga! Wszystkie karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 straciły ważność z upływem 30 czerwca 2015 r.

Uwaga! Osoby składające wniosek o wydanie karty parkingowej prosimy o zabranie ze sobą do wglądu orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej.

Opłata za kartę parkingową

Osoby ubiegające się o wydanie karty parkingowej przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku wnoszą opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł na numer rachunku bankowego: 25102024720000610204984243 (PKO Bank Polski SA).

W polu „tytuł wpłaty” należy dokładnie podać imię i nazwisko oraz adres osoby niepełnosprawnej, dla której będzie wystawiona karta parkingowa.

Placówki ubiegające się o wydanie karty parkingowej zobowiązane są uiścić opłatę na wyżej wymieniony rachunek bankowy. W polu „tytuł wpłaty” należy dokładnie podać nazwę i adres placówki ubiegającej się o wydanie karty parkingowej.

Dyżury

 

Szczegółowe informacje na temat uzyskania orzeczenia, legitymacji osoby niepełnosprawnej czy karty parkingowej można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku pzon.rybnik.pl oraz pod nr telefonu: 32 42 37 202 lub 733 440 133.

Informacje dla mieszkańców: