Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Kontakt do IOD

Inspektor Ochrony Danych - Ewa Mańczyk
iod@pzon.rybnik.pl
tel. 32 42 37 202